NOMINERA

NOMINERINGSPERIODEN ÄR NU AVSLUTAD

Kom tillbaka den 1:a september för att rösta fram Årets Influencer!

Följ oss på Facebook för att få en påminnelse om röstningen.

ÅRETS NYKOMLING

Tilldelas en influencer som startat senaste året och snabbt fått stor tillväxt och engagemang.

ÅRETS VETERAN

Tilldelas en influencer som etablerat sig under en längre tid och som arbetar föredömligt för branschen.

ÅRETS KREATÖR

Tilldelas en anmärkningsvärt kreativ influencer inom exempelvis foto, film, DIY eller likvärdigt.

ÅRETS VARUMÄRKE

Tilldelas en influencer som på ett genomtänkt sätt arbetat med och etablerat sitt varumärke.

ÅRETS RÖST

Tilldelas en influencer som haft ett utmärkande budskap, kampanj eller språk under det senaste året.

ÅRETS INNOVATÖR

Tilldelas en influencer som på utmärkande sätt skapat nya förutsättningar i sitt yrke.

ÅRETS BUSINESS

Tilldelas en influencer med kreativa, framgångsrika och effektiva affärsmodeller.

ÅRETS SAMARBETE

Tilldelas en influencer och ett varumärke som skapat ett relevant och engagerande samarbete. 

ÅRETS ANNONSÖR

Tilldelas en annonsör som på ett professionellt och kreativt sätt använt sig av influencer marketing.

ÅRETS MEDLEM

Tilldelas en medlem i Influencers of Sweden som förbättrar nätverket, delar med sig till sina kollegor och bidrar på ett generöst, professionellt och positivt sätt till branschen. 

ÅRETS INFLUENCER

Tilldelas en influencer som på ett anmärkningsvärt sätt särskilt sig och sina kanaler från massan, som har en unik relation till sin publik och som varit ett föredöme i branschen.

HEDERSPRIS

Mer info kommer snart.