ÅRETS INFLUENCER

Publiken fick rösta fram den influencer de ansåg har särskiljt sig och sina kanaler från massan, som har en unik relation till sin publik och som varit ett föredöme i branschen.